U okviru proslave eparhijske slave, Svetog Ignjatija Bogonosca, Eparhija Zahumsko-hercegovačka i primorska organizuje drugi godišnji skup pod nazivom "Teologija u javnoj sferi", koji će biti održan u Trebinju 6. i 7. februara.

simposion teologija u javnoj sferi trebinje 2015

Predstavnik Organizacionog odbora skupa Andrej Jeftić rekao je Srni da je namjera organizatora da ovim skupovima, kroz prizmu aktuelnih tema, bude ponuđeno kritičko promišljanje mjesta hrišćanske teologije u  savremenom svijetu.

"Namjera nam je da okupimo učesnike koji će kritički da vrednuju aktuelno mjesto teologije u našem društvu i da pokušaju da postave smjernice za budućnost. Kroz teme koje ih spajaju, ispituje se odnos teologije i politike, ekonomije, nauke, kulture, umjetnosti...", istakao je Jeftić, koji je asistent na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

On je naveo da fokus skupa nije samo na pitanju: "Šta teologija može pružiti savremenom svijetu?", nego i na pitanju: "Šta svijet, odnosno javna sfera, može pružiti teologiji?", budući da istinsko bogoslovlje, iako se nadahnjuje iz vječnosti, nikada nije aistorično i vankontekstualno.

Prema njegovim riječima, dvodnevni skup, koji će biti održan u amfiteatru zgrade preduzeća Hidroelektrane na Trebišnjici, odvijaće se u formi četiri panel diskusije.

U svakoj od diskusija učestvovaće stručnjaci iz različitih disciplina, osvjetljavajući temu iz više perspektiva.

Prema programu, simpozijum će svečano biti otvoren u petak, 6. februara u 10.00 časova, a u 10.30 biće održana prva panel diskusija o temi "Ukrajinska kriza: vjera i politika".

Jeftić je naveo da se ispostavlja da je kriza u Ukrajini bila prekretnica kojom je svijet ušao u novo doba međunarodnih odnosa, koje mnogi karakterišu kao novu fazu hladnog rata između Istoka i Zapada.

Učesnici u raspravi imaju za cilj da na ovom primjeru ispitaju ulogu vjere, a naročito pravoslavlja, u generisanju nacionalnih identiteta, promociji političkih ciljeva i geopolitičkih strategija, i uspostavljanju mirovnih rješenja.

Moderator je Bogoljub Šijaković, a učesnici Darko Đogo, Aleksandar Raković, Darko Spasojević i Nikola Tanasić.

Druga panel diskusija o temi "Vjera Knjige: hrišćanstvo i književnost", biće održana istog dana sa početkom u 16.00 časova.

Hrišćanska vjera oduvijek je bila vezana za literarnu kulturu, imajući za svoj osnov Sveto pismo. "Tematizujući istoriju preplitanja vjere i književnosti, učesnici u raspravi će takođe pokušati da promisle i budućnost književnosti i literarnog izraza hrišćanstva u svijetu kojim dominiraju novi tehnološki oblici pismenosti", naveo je Jeftić.

Moderator ove diskusije je Oleg Soldat, a učesnici Vlaho Bogišić, Romilo Knežević, Rodoljub Kubat i Dunja Kusturica.

U 19.00 časova u Muzeju Hercegovine biće promovisan zbornika radova prvog godišnjeg skupa "Teologija u javnoj sferi", održanog od 8. do 10. februara prošle godine.

Drugog dana simpozijuma, u subotu, 7. februara, od 10.00 do 12.00 časova biće održana panel diskusija o temi "Hrišćanstvo i ekonomska pravda u (neo)liberalnom kapitalizmu".

"U vrijeme kada ulazimo u sedmu godinu svjetske ekonomske krize, učesnici u diskusiji ispitaće koncept pravde u hrišćanstvu i njegove socijalne reperkusije, s jedne, i strukturalno ustrojstvo (neo)liberalnog kapitalizma, s druge strane. Učesnici će nastojati da pruže odgovore na pitanja: Koji su duhovni uzroci i dimenzije svjetske ekonomske krize? Da li kapitalizam može biti pravedan? Na koji način hrišćanska vera treba/može da doprinese (re)struktuiranju ekonomskog poretka na globalnom nivou...", pojasnio je Jeftić.

Moderator ove diskusije biće Rastko Jović, a u njoj učestvuju Predrag Dragutinović, Miodrag Zec, Saša Radulović i Iko Skoko.

Od 17.30 do 19.30 časova biće održana četvrta panel diskusija o temi
"Od frejma do ikone: liturgija i film", a moderator je Emir Kusturica. Učesnici u ovoj panel diskusiji su Nebojša Dugalić, Nenad Ilić i Stamatis Skliris.

Jeftić je naveo da bi se moglo tvrditi da je svaka umjetnička forma, od teatra, preko muzike do slikarstva, našla svoj izraz u liturgiji Crkve, a da jedini izuzetak predstavlja film koji, na način sličan liturgijskom činu, u sebi objedinjuje cijeli spektar umjetničkih formi.

"Tokom rasprave učesnici će nastojati da tematizuju, kako iz teorijskog, tako i iz praktičnog ugla, liturgijske i jevanđeljske dimenzije sedme umjetnosti, i filmske potencijale liturgijske vjere", istakao je Jeftić.

Svečano zatvaranje dvodnevnog simpozijuma "Teologija u javnoj sferi" planirano je u subotu u 19.30 časova.

Jeftić je najavio da će u nedjelju, 8. februara u 9.00 časova, služenjem Svete arhijerejske liturgije biti obilježena slava Eparhije zahumsko-hercegovačke i primorske – Prenos moštiju Svetog Ignjatija Bogonosca.