Građani oduševljeni nadležnim organima, koji su ruglo na fotografijama ispod ostavili iza sebe. Kada je sunce prašina, a kada je kiša lokve. To se sve događa u ulici zvučnog imena "Republika Srpska".

ulica republike srpske

ulica republike srpske trebinje

ulica republike srpske trebinje