Na Neurološkom odjeljenju Bolnice Trebinje ljekari će, osim pregleda krvnih sudova vrata, moći da "rade" i krvne sudove glave.

opsta-bolnica-trebinje

Od 2015. godine planirano je uvođenje savremene trombolitičke terapije, što će omogućiti da se smanji procenat smrtnosti i invalidnosti od moždanog udara, potvrđuje Srni neurolog Dragana Zirojević.

On ističe da odjeljenje treba da dobije i "TCD" aparat za transkranijalni doppler arterija glave, čime će biti omogućena procjena brzine protoka krvi kroz ove krvne sudove i napominje da je Neurološko odjeljenje u Trebinju jedno od opremljenijih u Srpskoj u svom rangu.

"Na području istočne Hercegovine u porastu je broj oboljelih od moždanog udara, a procenat smrtnosti ovih pacijenata je od 25 do 30 odsto“, upozorava Zirojevićeva.

Ona ukazuje veliku podršku direktora Bolnice Zdravke Vreće, koja ima sluha za ovu bolest i njeno liječenje, te je o trošku bolnice poslala na edukaciju one zdravstvene radnike koji su za to izrazili želju, a obezbijeđena je i savremena oprema.

Zirojevićeva napominje da će sa pacijentima na novim terapije raditi edukovani ljekari Neurološkog odjeljenja. u saradnji sa doktorima iz Banjaluke, te da je uz to potrebna radiloška podrška, kao i koordinisani rad laboratorije, hitne službe i neurologije.

"Moždani udar je bolest modernog doba - on je na trećem mjestu po smrtnosti, odmah poslije malignih i kardiovaskularnih bolesti“, navela je Zirojevićeva ističući da je u nekim nerazvijenim mjestima moždani udar na drugom ili čak na prvom mjestu.

Takođe, moždani udar ostavlja velike posljedice po pacijenta u smislu invalidetata, pa su važne preventivne mjere i borba protiv faktora rizika među kojima su: šećerna bolest, povišena masnoća u krvi , stres.

U okviru prevencije moždanog udara, koje provodi Društvo doktora i resorno ministarstvo, u Trebinju su rađeni besplatni ultrazvučni pregledi krvnih sudova vrata i glave.
Zirojevićeva ističe da je ukupno pregledano 600 pacijenta i da su kod deset odsto uočene patološke promjene u vidu zakrčenja krvnih sudova, pa su oni upućeni na dalju dijagnostiku kod vaskularnih hirurga.

Kod velikog broja pacijenata pronađena suženja nisu značajna , ali im je preporučena kontrola u zavisnosti koji stepen stenoze je pronađen.

"Bazirali smo se na one pacijente koji nemaju nikakve simptome i da ih, ukoliko imaju patologije na krvnim sudovima, usmjerimo na dalju dijagnostiku i liječenje, te na taj način spriječimo nastanak moždanog udara“, kaže Zirojevićeva.

Jedan broj pacijenata pregledao je Toplica Lepić, neurolog sa beogradske VMA koji je ovdašnje ljekare i doedukovao za transkranijalni doppler.

Ovaj projekat traje tri godine u Republici Srpskoj, a prvi put se primjenjuje u trebinjskoj bolnici, uz podršku direktorice Vreće, koja je dozvolila da određeni dio radnog vremena neurolozi posvete projektu, te ustupila ne samo kadar već i prostorije.