Centar javne bezbjednosti Trebinje poziva građane kojima ističe ili je istekao rok za zamjenu ličnih dokumenata da izvrše svoju zakonsku obavezu i podnesu zahtjev za zamjenu.

okacije za izdavanje dokumenata trebinje

Napominjemo da je najveći broj ličnih dokumenata sa rokom važenja od deset godina (lična karta i vozačka dozvola) izdat 2004.godine i ove godine ističe rok za zamjenu.

Po Zakonu o ličnoj karti državljana BiH, imalac lične karte dužan je da nadležnom organu podnese zahtjev za zamjenu lične karte, najkasnije 15 dana prije datuma isteka važenja sadašnje lične karte. Ukoliko to ne učini, lična karta prestaje da važi sa datumom isteka.

U slučaju isteka roka važenja vozačke dozvole, uz zahtjev za izdavanje vozačke dozvole potrebna je važeća lična karta.

Podsjećamo da je Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH propisana novčana kazna od 30,00 KM ukoliko je vozaču, koji upravlja motornim vozilom u saobraćaju, istekao rok važenja njegove vozačke dozvole.