Četvrti sajam "Žene na selu Republike Srpske" biće održan sutra u Nevesinju u okviru obilježavanja 15. oktobra, Međunarodnog dana žena na selu.

nevesinje

Među ciljevima skupa su unapređenje položaja žena na selu i podizanje svijesti o njihovom značaju i ulozi, kao i ukupnom ruralnom razvoju, saopšteno je iz DŽender centra za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpske.

Organizatori sajma su Udruženje žena "Hercegovka" iz Nevesinja, Mreža "Progres" - mreža za poboljšanje položaja žena na selu Republike Srpske uz podršku DŽender centra - Centra za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpske i UN Vomen.

DŽender centar za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpske kontinuirano provodi kampanju "Ravnoprvno za žene na selu!".

Kampanja doprinosi provođenju Akcionog plana za unapređenje položaja žena na selu u Republici Srpskoj do 2015. godine, koji predstavlja veliki korak za Republiku Srpsku i kao takav predstavlja privremenu posebnu mjeru za seoske žene, u okviru Strateškog plana ruralnog razvoja.

Ciljevi Akcionog plana su unapređenje ekonomskog položaja žena na selu, poboljšanje uslova života za žene na selu, poboljšanje pristupa javnim uslugama za žene na selu, osnaživanje društvenog položaja žena na selu, povećanje svijesti stanovništva o ulozi, značaju i doprinosu žena na selu.

O 15. oktobru - Međunarodnom danu žena na selu - Žene na selu mnogo rade, a malo imaju, i njihov položaj je veoma težak.

"U Republici Srpskoj obilježavamo 15. oktobar, Međunarodni dan žena na selu, kako bismo svi bili svjesni važne, ali još nepriznate uloge žena koje žive na selu", navodi se u saopštenju.

Datum 15. oktobar je ustanovljen kao Međunarodni dan žena na selu na nivou UN. Ovaj dan se obilježava organizovanjem raznih aktivnosti i događaja koji ukazuju na težak položaj žena na selu.