Centar javne bezbjednosti /CJB/ Trebinje obavještava građane da će sve lokacije za izdavanje ličnih dokumenata raditi u subotu i nedjelju, 11. i 12. oktobra 2014. godine od 7.00 do 19.00 časova zbog održavanja izbora.

okacije za izdavanje dokumenata trebinje

U dane vikenda radiće referati ličnih karata, prebivališta i boravišta i jedinstvenog matičnog broja, a građanima koji po prvi put predaju zahtjev za izdavanje ličnih dokumenata, izdavaće se obrazac za LK/OI-4 kako bi mogli ostvariti svoje biračko pravo, s obzirom da će se ovaj obrazac smatrati identifikacionim dokumentom u svrhu dokazivanja identiteta birača.