Nezadovoljan državnom birokratijom koja ne dopušta odstrel vukova koji mu kolju krave, slovenački stočar Јure Zidar hoće da slučaj preda sudu u Strazburu.

vukovi "Izgubio sam svaku nadu da će me zaštititi država, zato razmišljam da vukove tužim Evropskom sudu", kazao je Јure Zidar, mladi stočar iz okoline Ribnice u centralnoj Sloveniji.

Na 18 hektara planinskog pašnjaka, on uzgaja 20 krava i telad. Iako ih je ogradio žicom pod niskim naponom, vukovi su mu ljetos zaklali četiri krave i dva teleta, a država odbija da plati štetu.

Vukovi su u Sloveniji zaštićeni kao ugrožena vrsta još od 1970-tih, a dozvola da se pojedini mogu odstrijeliti donosi se samo u izuzetnim slučajevima ako to dopusti ministarstvo poljoprivrede.

Nakon što je nadavno dobio još jednu odbijenicu na zahtjev da se odstrijeli opasni čopor u blizini njegovog stada, Јure je odlučio da pravdu potraži na višoj instanci.