Srpska demokratska stranka /SDS/ zalagaće se za borbu protiv kriminala i korupcije, te da svi mladi ljudi imaju iste šanse i uslove prilikom zapošljavanja, istaknuto je na današnjoj konferenciji za medije Gradskog odbora SDS-a Trebinje.

slobodan prtilo i branko butulija sds

Slobodan Prtilo, kandidat SDS-a za poslanika u Parlamentarnoj skupštini BiH, kaže da se moraju promijeniti određeni zakoni, poput zakona o zapošljavanju i boračkim kategorijama, ali i donijeti zakon o polaganju državnog ispita.

"Jedna od najvećih počasti današnjice je zapošljavanje preko partija. Naša ideja i cilj nije da se mladi ljudi ne zapošljavaju, već da se zaposle i dobiju svoja prava radna mjesta, ali da svi budu jedanki prilikom zapošljavanja", kaže Prtilo, dodajući da je stranačko zapošljavanje posebno prisutno pred izbore.

On je naglasio da stranačka zapošljavanja služe za regrutovanje novih kadrova, koji donose glasove političkim partijama. Prtilo je naglasio da treba vratiti institut konkursa na lice javnosti, jer se, kako kaže, nakon konkursa primaju ljudi koji su unaprijed zacrtani.

„Ako se ovako nastavi sa zapošljavanjem za par godina ćemo imati situaciju da će biti preopterećen javni i energetski sektor, ali bez odgovarajućeg stručnog kadra“, kaže Prtilo, dodajući da su svi, koji su do sada počeli da rade u Gradskoj administraciji grada Trebinja i preduzećima i ustanovama čiji je osnivač grad, zaposlili na osnovu konkursa.

Branko Butulija, kandidat SDS-a za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, kaže da pravo na rad danas pripada manjoj grupi partijskih poslušnika, koji najčešće budu iskorišćeni pred izbore.

"SDS se, prevashodno, zalaže za porbu protiv kriminala, iz razloga što je to jedan od načina ozdravljenja zapošljavanja po konkursu i otvaranja novih radnih mjesta", kazao je Butulija.

U SDS-u ističu da aktuelni način zapošljavanja dovodi do mržnje među mladima, te da je neophodna reorganizacija Zavoda za zapošljavanja. Prema toj stranci, osnovni način za zapošljavanje treba da bude prema kvalifikaciji i vremenu prijave na biro.