Fakultet za proizvodnju i menadžment u Trebinju danas je ugostio profesora Vječeslava Jurka.

vjeceslav jurka posjeta fpm trebinje

Profesor Jurko dolazi sa Katedre za matematičku fiziku i numeričku analizu Univerziteta u Saratovu (Rusija), a trenutno je u posjeti Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.

Područje interesa profesora Jurka su diferencijalne jednačine, matematička fizika, sektralna teorija i inverzni problemi. Od 1991. godine obavlja funkciju Šefa katedre za matematičku fiziku i numeričku analizu na Univerzitetu u Saratovu. Do danas je objavio više od 5 monografija i preko 113 naučnih radova.

Profesor Jurko sastao se sa rukovodstvom i nastavnicima Fakulteta za proizvodnju i menadžment i tom prilikom razgovarao o naučno-istraživačkom radu i mogućnostima saradnje između dva univerziteta.