Na sinoć održanom redovnom sastanku, Savjet mladih Partije demokratskog progresa /PDP/ Trebinje najoštrije je osudio nepotističke tendencije kod aktuelnih političara na vlasti.

pdp

Kako je javnost nedavno otkrila informaciju o zapošljavnju sina Premijerke Republike Srpske Željke Cvijanović, ali i drugih političkih subjekata SNSD-a, Savjet mladih PDP-a ocijenio je da ovakva ponašanja negativno utiču na omladinu i sve društvene tokove u Republici Srpskoj, stvarajući idealne uslove za progon mladih s ovih prostora i negativan rast odliva mozgova.

Omladina PDP-a izrazila je stav da svaki slučaj nepotizma treba da podliježe sankciji i kažnjavanju, pa čak i kada su u pitanju politički centralizovani subjekti, odnosno lica koja su trenutno vršioci vlasti i koja kreiraju aktuelnu politiku.

Razlog tome jeste što nepotistički odnosi stvaraju socijalne turbulencije i razdore među građanstvom Srpske te dalje prozizvode negativan efekat u cjelokupnom društvenom, ekonomskom i svakom drugom djelovanju.

Omladina PDP-a se složila da lica poput premijerke Cvijanović, čiji je sin na sumljiv način zaposlen u Elektroprenos BiH, ne bi smjela biti izuzeta od sankcionisanja zakonom, jer funkcija premijera ni u kom slučaju ne pruža zaštitu od kriminogenih radnji i djela.

Zbog gore navedenog, Savjet mladih PDP-a Trebinje uputio je apel da se što hitnije preduzmu konkretne mjere protiv nepotizma i radnji sumnjivog karaktera, posebno u slučajevima kada su u pitanju nosioci javnog i političkog života.