U nedjelju, 13. jula 2014. godine, u Zaplaniku – Trebinjska Šuma, biće održan tradicionalni Petrovdanski sabor.

PLAKAT 2014

Sabor se već godinama tradicionalno održava prve nedjelje po Petrovdanu, a kod crkve Svetih apostola Petra i Pavla u Zaplaniku Petrovdan se slavio još od davnina. Sabor bi bio prekidan jedino tokom ratova u 20. vijeku.

Crkvu Svetih apostola Petra i Pavla zajedno sa grobljem porušila je i oskrnavila tzv. Hrvatska vojska tokom agresije na trebinjsku opštinu tokom rata, 1992. godine. Ona je saborna crkva za 15-ak sela Trebinjske Šume, i podijelila je istu sudbinu kao i 40-ak trebinjskih sela koja su poslije rata oduzeta od trebinjske opštine i dodijeljena novoformiranoj opštini Ravno. Trebinje je time ostalo bez trećine svoje teritorije.

Obnova crkve počela je 2008. godine kada su mještani sela Orah, Vukovići, Zaplanik, Nenovići, Kutina, Uskoplje, Kalađurđevići, pokrenuli obnovu crkve. Sredstva za obnovu prikupljena su u otadžbini i dijaspori, a značajna sredstva za obnovu odobrila je i Vlada Republike Srpske.

Do danas, završeni su svi radovi na obnovi crkve: sanirana su sva oštećenja od granata i miniranja zidova, napravljen je novi kameni ikonostas i zvonik, djelo trebinjskog kamenoresca – klesara Dalibora Rosandića. Postavljeno je i novo crkveno zvono, izliveno u prvoj srpskoj livnici zvona „Popović“ u Beogradu. Obnovljena je i većina u ratu porušenih spomenika. Ove, 2014. godine, biće obavljeno osvećenje crkve, novog ikonostasa, zvonika i zvona. Time bi bila završena obnova ove saborne crkve.

Osim toga, crkva Svetih apostola Petra i Pavla u Zaplaniku ove godine slavi 150 godina od gradnje današnje crkve, koja je podignuta na temeljima mnogo starije o kojoj svjedoči staro groblje u neposrednoj blizini. Prema najnovijim arheološkim istraživanjima, u Zaplaniku je postojao kompleks pravoslavnih crkava, sličan crkvama u Petropavlovom manastiru kod Trebinja i u manastiru Zavala u Popovom polju. Takvi kompleksi crkvenih građevina u prošlosti podizani su posebno na mjestima koja su bila posvećena svetim apostolima Petru i Pavlu.

U literaturi se navodi i podatak da je u ovom crkvenom kompleksu postojala u 19. vijeku crkva posvećena Sv. velikomučeniku Pantelejmonu. Prilikom arheoloških istraživanja u neposrednoj blizini crkve i groblja pronađen je veliki broj ulomaka antičke keramike, što jasno potvrđuje starinu ovog mjesta. U prošlosti u Zaplaniku nisu preduzimana ozbiljnija arheološka istraživanja, što je nekim istoričarima dalo povoda da donesu površne i često pogrešne zaključke, koji su bili donoseni na osnovu tadašnjih društveno–političkih gledišta.

Odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika kulture BiH, 2014. godine, crkva Svetih apostola Petra i Pavla u Zaplaniku proglašena je nacionalnim spomenikom, dok je širi prostor oko crkve proglašen istorijskim područjem.

Sveštenstvo Treće trebinjske parohije i Crkveni odbor pozivaju vas da svojim prisustvom molitveno uveličate ovo nesvakidašnje slavlje naše Svete Crkve, na slavu Bogu i Svetih apostola Petra i Pavla.

Program svečanosti: 9.00 osvećenje novog ikonostasa, zvonika i zvona
Sveta liturgija
Prigodna besjeda
Zajednička trpeza ljubavi
Kulturno-umjetnički program