Ovogodišnji rod duvana na oranicama opštine Ljubinje, drugu godinu za redom, biće prepolovljen zbog bolesti ove industrijske biljke, što je ljubinjske duvanjare već sada dovelo na ivicu egzistencije.

ljubinje duvan

Dragoljub Sorajić, referent za privredu i poljoprivredu Opštine Ljubinje, kaže da je za sada, od oko 3,4 miliona posađenih strukova, za sada bolest zahvatila oko 40% sadnica, ali se postotak zaraženih biljaka povećava, pa se do kraja berbe, koja se odvija užurbano kako bi se spasilo što više lista, očekuje povećanje postotka zaraženih biljaka.

“Iako domaćini beru onaj zdravi list kako bi spasili što se da spasiti, mislimo da će rod biti manji za 50% u odnosu na planirani rod duvana kojim je ove godine zasađeno više od 130 hektara oranica, što predstavlja većinu ljubinjskih obradivih površina, pa je i u tom smislu šteta još veća”, kaže Sorajić.

Iako stručne analize nisu urađene i pretpostavlja se da su uzroci bolesti na većem broju sadnica plamenjača, plamac i prstenasta nekroza, zanimljivo je da hemijski tretmani koje su duvanjari primjenjivali nisu dali nikakve rezultate.

Neki domaćini su, po sopstvenim izjavama, biljke tretirali i po sedam do osam puta, ali se bolesti nisu suzbile, jer im je, kako kažu, pogodovala i visoka vlažnost, pa se duvan koji je posađen u sušnijem periodu bolje održao.

Naročito teško će, kako kažu, proći oni sadioci koji su i prošle godine pretrpjeli velike štete, a nemaju sopstvene mašine za rad, pa su za ovu sezonu imali velika ulaganja koja, ne samo da im se nisu isplatila, već će zasigurno biti na gubitku.

U Opštini Ljubinje kažu da će, bez obzira na stanje parcela, svi proizvođači duvana ove godine dobiti po 20 maraka na svakih hiljadu zasađenih sadnica, za šta su obezbijedili oko 65.000 KM iz lokalne kase, ali da za ostalo nemaju novaca.

Ova sredstva su predviđena u opštinskom budžetu još ranije kao stimulans poljoprivredicima koji se bave duvanjarstvom, a za raspodjelu se prijavilo 325 uzgajivača duvana....