Ako stanovnici Republike Srpske, koji počine bilo koji od prekršaja, priznaju odgovornost i plate pola novčane kazne u roku od osam dana, druga polovina će im biti otpisana.

policija

Ovo omogućava novi Zakon o prekršajima Srpske, koji je nedavno usvojila Narodna skupština RS i koji bi uskoro trebalo da stupi na snagu.

Savjetnik ministra pravde RS Nikola Kovačević rekao je "Glasu Srpske" da je oslobađanje od plaćanja dijela kazne za prekršaj predloženo amandmanom SNSD-a na Prijedlog zakona o prekršajima RS.

"Taj amandman je prihvaćen. Okrivljeni koji prizna odgovornost za prekršaj, te najkasnije u roku od osam dana od dana prijema prekršajnog naloga plati polovinu izrečene kazne, biće oslobođen plaćanja druge polovine kazne", istakao je Kovačević.

Dodao je da se protiv takvog lica neće voditi sudski postupak, niti će ono imati bilo kakve druge troškove.

"To je izuzetna stimulacija za one koji prihvate odgovornost za prekršaj i da umjesto cijele, plate pola kazne, izuzimajući troškove sudskog postupka", naglasio je Kovačević.

Ova mjera primjenjuje se i u Srbiji, kao i u evropskim zemljama.

Pojasnio je da se novim Zakonom o prekršajima uvodi i kazna zatvora od 10 do 60 dana za prekršaje počinjene kad je u pitanju javni red i mir, nasilje u porodici i sportske priredbe.

"Postoji i mjera lišenja slobode, a koja se izriče licu koje je osuđeno na novčanu kaznu, a ne plati je u roku. Tada sud izriče mjeru lišenja slobode od jedan do 15 dana kao prijetnju da bude plaćena kazna. Međutim, takvo lice se lišenjem slobode ne oslobađa kazne i mora da je plati, u krajnjem slučaju i prinudnim putem", objasnio je Kovačević.

Precizira da se jedino licima kao što su socijalni slučajevi kazna može pretvoriti u kaznu zatvora, s tim da je 100 maraka - dan zatvora.

Kovačević je naveo i da se ovim zakonom ukida maloljetnički zatvor i uvodi nova mjera "policijski nadzor".

"To podrazumijeva da se protiv maloljetnog lica, koje je učinilo prekršaj, neće voditi prekršajni postupak, ali se izriče mjera policijskog nadzora. Ovlašćeno službeno lice MUP-a upozorava maloljetnika na štetne posljedice koje proizlaze iz njegovih radnji i svrha te mjere je da maloljetnika prevaspita da ne čini prekršaje", rekao je Kovačević.

Šef Kluba poslanika SNSD-a u NSRS Željko Mirjanić smatra da će plaćanje polovine kazne olakšati poziciju građana i biti koristan za sudove, jer će biti oslobođeni od rasprave o ovim pitanjima.

"Prema podacima za BiH, vozači koji su pijani upravljali vozilima za neplaćene kazne duguju 22 miliona KM, a vozači u BiH po osnovu svih neplaćenih kazni za saobraćajne prekršaje duguju oko 97 miliona KM, što se može riješiti na ovaj način", smatra Mirjanić.