Na plaži u Kuparima, nedaleko od Dubrovnika, ne preporučuje se kupanje zbog zagađenja fekalnog porijekla.

plaza kupari

Kupanje se ne preporučuje nakon što je rezultat analize kvaliteta mora pokazao da su prekoračene granične vrijednosti za ešerihiju koli.

Ispitivanje će biti ponavljano sve dok uzorak mora ne bude zadovoljavao uslove iz Uredbeo kvalitetu mora, a do tada se kupanje ne preporučuje, javili su hrvatski mediji.