Rudnik i termoelektrana /RiTE/ Gacko uputili su građevinsku mašinu i dva kiper kamiona u Zvornik, a veliki broj ljudstva i materijalno-tehničkih sredstava spremni su da budu upućeni za pružanje pomoći područjima zahvaćenim poplavama, potvrdio je Srni izvršni direktor za proizvodnju električne energije i razvoj preduzeća Borislav Vujičić.

rajko papovic novi direktor rite gacko

On je istakao da je formirana četa od 18 ljudi za spasavanje, 11 članova planinarskog društva i ljekar, te sedam elekritičara sa potrebnim alatom. 

Osim ljudstva, Vujičić kaže da su Rudnik i termoelektrana spremili i kiper, dizalice, cisterne sa vakuumskim spremnikom, cisterne za vodu, te da su raspoloživi i pumpni agregati i oprema koja se može ustupiti kao pomoć za ispumpavanje vode u ugroženim područjima. 

"Uz svaku pumpu može se isporučiti elektroormar za upuštanje pumpi sa napojnim kablom po 50 metara", napomenuo je Vujičić. 

RiTE Gacko do sada je u više navrata upućivala pomoć u ugrožena područja kako u ljudstvu i tehnici, tako i u finansijskim sredstvima.