Republički štab za vanredne situacije na 3. Sjednici održanoj 19. maja 2014. godine izdao je naredbu kojom se:

poplave srbija obrenovac sabac evakuacija stanovnistva

1. Zabranjuje samoinicijativno upućivanje lica i sredstava za raščišćavanje i asanaciju terena na područija ugrožena od poplava

2. Upućivanje sredstava i lica na područija ugroženim od poplava može se vršiti samo u kordinaciji sa Republičkim štabom za vanredne situacije

3. Naredba stupa na snagu danom donošenja