U sklopu aktivnosti Centra javne bezbjednosti Trebinje /CJB Trebinje/ na prevenciji maloljetničke delinkvencije, policijski službenici su, tokom ove sedmice, održali edukativna predavanja za učenike osnovnih i srednjih škola u Trebinju na temu „Zloupotreba opojnih droga“.

predavanja na temu prevencije maloljetnicke delinkvencije

Učenicima je ukazano na štetnost droge, odnosno na opasnost upotrebe narkotičkih sredstava i podijeljene brošure pod nazivom „Izaberi život“ i „Ne idi pogrešnim putem“.

U brošurama su navedene vrste, nazivi i izgled droga kao i fizički znaci koji su karakteristični za lica koja konzumiraju određenu vrstu droge.