Poslije duge i teške bolesti juče je u 89. godini u Herceg-Novom preminuo Rajko Ćapin, poznati novinar Omladinskog pokreta, Pobjede, Radija Titograd i Privrednog pregleda.

In Memoriam rajko capin novinar herceg novi

Bio je jedan od najstarijih novinara u Crnoj Gori, koji je od 1949. do 1975. godine ostavio dubok trag u crnogorskom novinarstvu. Posljednje godine svog života proveo je u Herceg-Novom.

Rajko Ćapin rođen je 1925. godine u Ljubomiru kod Trebinja. Jedan je od posljednjih svjedoka strahovitih komunističkih grešaka u njegovom rodnom kraju krajem 1941. i početkom 1942. godine. Bio je najmlađi partizan u Ljubomirskoj partizanskoj četi kada je sa 16 godina puška bila veća od njega. Poslije rata u periodu od 1945. do 1946. godine bio je na vojnoj akademiji u Rusiji, da bi se zbog bolesti od 1949. godine posvetio novinarstvu.

Često je svojim prijateljima i mlađim kolegama govorio da u novinarstvu nije cilj pokriti radno mjesto već pronaći temu. Na prijedlog Koste Konstatinovića stigao je u „Pobjedu“, gdje je bio novinar i jedan od urednika. Njegova deviza je bila da uvijek bude na izvoru i da „trči“ za temama. Smatrao je da je i loše obrađena tema, ako je niko drugi nema, uspjela tema, jer je interesantna za novine.

Autor je brojnih feljtona i priča o Pljevljima i životu 1951. godine u Sandžaku, zatim priča o izgradnji i razvoju Bara i drugih crnogorskih mjesta. Poslije „Pobjede“ bio je novinar Radio Titograda i beogradskog Privrednog pregleda, gdje je izrastao u vrsnog stručnja za ekonomska pitanja.

Rajko Ćapin sahranjen je danas na porodičnom groblju kod manastira Savina u Herceg-Novom