U prostorijama Fakulteta za proizvodnju i menadžemnt u Trebinju danas je osnovano Udruženje diplomiranih inženjera, magistara i doktora nauka ovog fakulteta. Održana je Osnivačka skupština, na kojoj su izabrani organi Udruženja i usvojen Statut.

fpz trebinje osnivanje udruzenja

Dekan Fakulteta za proizvodnju i menadžment Dušan Jokanović ovo vidi kao izvanrednu priliku za stvaranje respektabilne baze podataka svih kadrova koji su sticali znanje na FPM-u, kako bi njihove veze prema Fakultetu jačale, a sa njima i naučno-istraživački rad.

"Kroz ovo mi želimo da vidimo koje su potrebe naših nekadašnjih studenata, gdje su se zaposlili i gdje su potvrdili znanje koje su godinama sticali na našem fakultetu", objasnio je Jokanović.

U jutarnjim časovima predstvanici rukovodstva Fakulteta i bivših studenata posjetili su grob prvog dekana FPM, prof. dr Jovana Dutine.

Nakon Osnivačke skupštine, druženje je nastavljeno u Hotelu "Leotar", a svi prisutni su dobrovoljnim prilozima pomogli humanitarnu akciju „Pomozimo Milici Ijačić da opet hoda“.

fpz trebinje osnivanje udruzenja