Revitalizacijom i modernizacijom Hidroelektrane "Trebinje 1", koja se realizuje u okviru projekta "Pauer tri", radni vijek ove hidroelektrane biće produžen za najmanje 20 godina, rekao je Srni direktor Hidroelektrana na Trebišnjici /HET/ Marko Mitrović.

brana grancarevo

Mitrović je napomenuo da oprema, koja je instalisana u prethodne dvije faze, besprijekorno funkcioniše, a da će nakon treće faze, čija je realizacija u toku, kompletna elektro-mašinska oprema Hidroelektrane "Trebinje 1" biti zamijenjena opremom najnovije generacije.

On je podsjetio da se saradnja sa "KFW" njemačkom razvojnom bankom realizuje u okviru projekta "Pauer tri" od 2001. godine kao "Projekat revitalizacije i modernizacije Hidroelektrane 'Trebinje 1" i to kroz tri faze.

"Prve dvije faze su završene, a ugovor za treću je potpisan u martu prošle godine i finansira se na kreditno-donatorskoj osnovi u iznosu od 10 miliona evra", naveo je Mitrović, napominjući da je šest miliona evra kreditnog aranžmana "KFW", četiri miliona evra donacije HET-u od "KFW" banke, dok sa 1,12 miliona evra učestvuje HET.

On je dodao da ova faza obuhvata radove na revitalizaciji generatora i turbine, te da su izabrani eminentni izvođači radova iz NJemačke, Švajcarske i Švedske.

Rukovodstvo HET-a je ukazalo na izuzetno dobre proizvodne rezulatate u prethodnom periodu i ambiciozne planove za ovu godinu.

Mitrović je istakao da je planirana proizvodnja u ovoj godini 1.078,20 gigavat-časova, te da je do polovine aprila ostvareno 390,69 gigavat-časova ili 44,37 gigavat-časova više od planiranog.

On je dodao da će prema dosadašnjim pokazateljima i mjesečni plan za april od 102,34 gigavat-časova biti premašen.

Kota Akumulacije Bileća je 389,14 metara ili 0,5 metara ispod planirane.