U dane pravoslavnog Vaskrsa i katoličkog Uskrsa, za vjernike pravoslavne i katoličke vjeroispovijesti neradni dani biće Veliki petak 18. april, Vaskrs/Uskrs 20. april i Vaskršnji/Uskršnji ponedjeljak 21. april.

neradni dani 1. i 2. maj i 9. maj

Iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave saopšteno je da vjernici pravoslavne i katoličke vjeroispovijesti imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mjesta u te dane.

Tri dana Vaskrsa/Uskrsa proglašeni su vjerskim praznicima Zakonom o praznicima Republike Srpske.