Državo, daj šansu ovoj generaciji mladih, vidjećeš da su spremni kao i mi ako vide da je to put u bolje sutra, poručeno je na Svečanom saboru akcijaša i volontera Srbije.

pruga brcko banovici godisnjica izgradnje

Na skupu povodom Dana omladinskih radnih akcija u dvorani Doma sindikata u Beogradu učesnici Omladinskih radnih akcija (ORA) su istakli da je njih, pored ideologije nakon Drugog svjetskog rata, sedamdesetih godina nosila i vjera u bolje sutra.

Nakon intoniranja himne Srbije nekadašnji "omladinci-udarnici" su zapjevali himnu "Hej Sloveni", a gotovo punom dvoranim prolomilo se i "Jugoslavija, Jugoslavija"!

Organizatori skupa, četvrtog sabora učesnika radnih akcija su istakli da im se "to bolje sutra i ostvarivalo, neki su gradeći fabrike gradili sebi radna mjesta".

"Od 500 hiljada učesnika radnih akcija 80 hiljada je prošlo kroz razne obuke i otišlo na radna mjesta. Ima li Srbija za tim potrebu? Ima sigurno. Srbijo, nađi šansu, omladina će to sigurno iskoristiti", jedna je od poruka ljudi koji su učestvovali u izradnji bivše Jugoslavije.

Predsjednik Skupštine Udruženja učesnika omladinskih radnih akcija i volontera Srbije Stevan Stojanović je u obraćanu "drugovima i drugaricama brigadirima" podsjetio da je i Dom sindikata u Beogradu izgradila omladina dobrovoljnim radom i istakao da je ovo Udruženje izradilo program javnog dobrovoljnog rada za izlazak iz ekonomske, privredne i moralne krize Srbije.

On je naglasio da program javnih dobrovoljnih radova može biti osnova za razvoj Srbije jer se bazira na prirodnim resursima i ljudskim potencijalima i da program reindustrijalizacije koji predlažu podrazumjeva organizovan proces uključivanja mase radničkih porodica čiji su hranioci izopšteni iz ranije industrije u pravcu ruralnih sredina.

Stojanović je poručio da akcijašima ne može biti svejedno u čijim su rukama objekti koje je izgradila omladina dobrovoljnim radom i da rentu tih objekata prisvajaju pojedinci.

"Otvaranje procesa demokratski funkcionalno rasporeda radno sposobnog stanovništva je put i šansa za rešavanje pretećeg daljeg rasta nezaposlenosti i masovnog osiromašenja porodica. To je i šansa da se kod građana pobuđuje nada da se svak svojim radom može poboljšati život za sebe i svoju porodicu", rekao je Stojanović.

On je naveo da se bore za očuvanje istorijske istine o doprinosu radnih akcija i da je osnova za to monografija "To su naših ruku delo" i otvaranje muzeja radnih akcija.

Uz druženje i pjesmu izgradili zemlju

Učesnici radnih akcija rado evociraju uspomene na te dane i ističu da se najradije sjećaju druženja gdje niko nije postavljao pitanje "ko je ko".

Potpukovnik u penziji Jovan Labus je već sa 18 godina bio akcijaš i gradio prugu Doboj-Banjaluka i zgradu Studentskog grada i SIV-a na Novom Begradu sa Kosovskom omladinskom brigadom 1949.

"Tada je bio zanos omladine, glavni motiv je bio izgradnja zemlje, društva. To je bio pun elan, radilo se punom parom. Tad se radilo, nije se postavljalo pitanje ni jednog ni drugog. Spavali smo na daskama, nije bilo problema i uvek se išlo i radilo uz pesmu", sjeća se on i dodaje da bi današnja omladina teško bila spremna da poput tih generacija obnovi i izgradi zemlju.

"Veliki je preobražaj omladine i uticaj zapada, sve se više okreće zabavama, kojekakvom luksuzu i svi misle da neko drugi treba da im donese. Treba sami da rade i donesu", poručuje Labus i naglašava da je bio u brigadi gdje su bili Srbi i Albanci i niko nije postavljao pitanje "ko je ko i do koga je ko".

Predrag Ivković je učesnik 12 radnih akcija širom Jugoslavije sedamdesetih godina, među kojima je izgradnja hidroelektarene Đerdap i autoputa "Bratstvo i jedinstvo". Kaže da se nimalo ne kaje što je dio svog života ugradio u svoju zemlju i dodaje da bi to ponovo učinio.

"Učešće na radnim akcijama predstavlja najlepši deo moga života koji nikako ne mogu zaboraviti. Današnju omladinu treba usmjeriti u pravcu kao što so i bili", rekao je on dodavši da u okviru udruženja postoje i akcijaši-mladi volonteri.

"To su naših ruku delo"

Na skupu je predstavljena knjiga "To su naših ruku delo" autora Slobodana Ristanovića. Kako je poručeno na skupu, to je jedinstven "spomenik" dobrovoljnog omladinskog rada, a poslije ovog djela ništa neće biti isto kada je ova tema u pitanju.

Monografija prikazuje radne akcije i sadrži više od 3.000 fotografija u periodu od 1947. do 1990. Knnjiga predstavlja sakupljenu istoriju akcijaša preko isječaka iz omladinskih novina i dnevnika učesnika akcija.

"U 50 godina postojanja radnih akcija učestvovalo je više od dva miliona omladinaca koji su svom narodu dali više od 130 miliona radnih sati", rekao je autor monografije Slobodan Ristanović dodavši da su učesnici radnih akcija probijali brda, zaustavljali brze rijeke i gradili fabričke hale.

Na izložbi fotografija iz doba radnih akcija evocirane su uspomene kaka su Omladinske radne akcije (ORA) izradile stotine kilometara pruga i puteva, palate, fabrike...

"O ruk ORA", "Tito, fabrika, plan", "Mi gradimo prugu, pruga gradi nas", "Auto-put bratsvo i jedinstvo-dar omladine narodu, partiji i Titu", neki su od naslova galerija, nekadašnjih parola omladinskih akcija iz perioda zadnjih SFRJ ali ona poput "Ni zrno žita okupatoru", "Svak' po džak za Sandžak", za vrijeme i nakon Drugog svjetskog rata.

Akcijaši su u Beogradu izgradili nekadašnju palatu Saveznog izvršenog vijeća (SIV) - sada Palata Srbija, hotele "Jugoslavija" i "Metropol", Studentski grad, most "Gazela", terazijski tunel...

U Jugoslaviji su izgradili 16 pruga, među kojima su Brčko-Banovići, Doboj-Banjaluka, Nikšić-Titograd (Podgorica), a učestvovali su i u izgradnji četiri hidroelektrane, dijelova autoputa "Bratstvo i jedinstvo" i realizaciji mnogih drugih projekata.