Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić izjavio je da je ministarstvo kojem je na čelu opredijeljeno da prati savremene evropske tokove kada je riječ o suzbijanju ekološkog kriminaliteta.

policija republike srpske

Jovičić je rekao da će konferencija "Suzbijanje kriminaliteta i evropske integracije sa osvrtom na ekološki kriminalitet", koja je danas počela u Trebinju, biti od velike pomoći da se u nekom narednom periodu na osnovu zaključaka eminentnih stručnjaka krene u eventualnu izmjenu i dopunu zakona Republike Srpske koji će propisati i strože sankcije za ekološki kriminalitet.

"Iako za širu javnost ekološki kriminalitet kao pojam nije baš poznat, ali cijelo jedno poglavlje krivičnog zakona Republike Srpske propisalo je tu oblast zaštite životne sredine", rekao je Jovičić novinarima i precizirao da je riječ o krivičnim djelima šumske krađe, pustošenje šuma, namjerno izazivanje požara i slično.

Ističući da je BiH područje koje je izašlo iz ratnih dejstava, Jovičić je rekao da su velike površine kontaminirane minama.

On je i kao ilustraciju naveo da je u Republici Srpskoj prošle godine evidentirano 461 krivično djelo krađe šuma i poručio da će MUP i ubuduće raditi na rasvjetljavanju i suzbijanju krivičnih djela u oblasti ekološkog kriminaliteta.

"Ova konferencija dovoljno govori o opredijeljenosti MUP-a Republike Srpske da prati savremene evropske tokove kada je riječ o suzbijanju bilo kog vida kriminaliteta, pa i ovog manje poznatog javnosti, ekološkog kriminaliteta", rekao je Jovičić, napominjući da je ekološki kriminalitet specifičan po tome što ne utiče direktno na čovjeka, nego na promjenu životne sredine posredstvom koje utiče i na kvalitet života građana.

Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić izrazila je nadu da će skup sa zaključcima i radovima eminentnih stručnjaka donijeti nove ideje koje će pomoći kako Ministarstvu ekologije, tako i drugim nadležnim ministarstvima kada je riječ o suzbijanju i procesuiranju kriminaliteta iz oblasti ekologije.

Golićeva je istakla da je 2003. donesen Krivični zakonik i da bi on trebalo da pretrpi određene promjene i bude usklađen sa evropskim standardima kada je riječ o zaštiti životne sredine.

"Možda su kod nas građani još nesvjesni šta znači čuvati zdravu životnu sredinu", rekla je Golićeva, napominjući da je najopasniji radioaktivni otpad koji se na ovim prostorima nalazi još iz bivše Jugoslavije.

Ona je istakla da inspekcijski organi sa nadležnim institucijama treba da vode računa da li je propisno skladišten takav otpad.

"Mi u Republici Srpskoj opasan otpad ne prerađujemo već se on prema našim zakonima izvozi u specijalizovane institucije u okruženje koje su opremljene za tu vrstu otpada", rekla je Golićeva.

Konferenciji prisustvuju i direktor Policije Republike Srpske Gojko Vasić, predstavnici policija Republike Srpske, Crne Gore, pravosudnih, zdravstvenih i ekoloških institucija sa područja Republike Srpske, Crne Gore, Makedonije i drugih zemalja iz okruženja.

Trodnevnu međunarodnu naučno-stručnu konferenciju organizuje Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, uz podršku "Hans Zajdel fondacije" iz NJemačke.