Fond penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO) Republike Srpske zaključno sa krajem 2013. godine potražuje oko 388,9 miliona maraka za doprinose.

metalska industrija

Akcionarska društva i društva sa ograničenom odgovornošću duguju 92 miliona KM, a 62,5 miliona je dug radnji koje obavljaju samostalne preduzetničke djelatnosti. Dug javnih preduzeća iznosi oko 41 milion, dok je dug za koji je odobren reprogram, odnosno otplata na duži period 48,3 miliona KM. Među većim dužnicima su i javne zdravstvene ustanove sa 37 miliona maraka, dok šest miliona KM duguju opštine, gradovi i preduzeća čiji su oni osnivači.

Najveći dužnici pojedinačno su "Svislajon Industrija alata Trebinje" sa 12 miliona maraka duga, "Novoteks" u stečaju iz Trebinja sa oko deset miliona, te Klinički centar Banjaluka sa 7,9 miliona KM.

Direktor Fonda PIO RS Mladen Milić rekao je juče da su među javnim preduzećima najveći dužnici "Željeznice RS", "Pošte Srpske" i "Šume RS".