Poglavari svih pravoslavnih crkava su u zajedničkoj poruci najavili da će sveti i veliki Sabor pravoslavne crkve biti organizovan u Konstantinopolju /Istanbulu/ 2016. godine.

konstantinopolj istanbul

U poruci pročitanoj nakon zajedničke liturgije u crkvi na Fanaru, rezidenciji konstantinopoljskog patrijarha, koju je predvodio patrijarh srpski Irinej, saopšteno je da će Sabor sazvati vaseljenski patrijarh.

Za vrijeme službe mogle su se čuti molitve na grčkom, crkvenoslovenskom, gruzijskom, srpskom, arapskom, rumunskom i albanskom jeziku, a službi su prisustvovali, osim patrijaraha i sveštenstva, mnogobrojni vjernici, te bugarski car Simeon Drugi i ambasador Rusije u Turskoj.

Učesnici skupa održanog u prethodna tri dana u Istanbulu donijeli su odluke o nizu pitanja vezanih za predstojeće održavanje svetog i velikog Sabora pravoslavne crkve, a utvrđen je i princip konsenzusa prilikom donošenja svih odluka kako za vrijeme Sabora, tako i u toku različitih faza njegove pripreme.

Svepravoslavnim Saborom će predsjedavati vaseljenski patrijarh, a predstavnici pravoslavnih autokefalnih crkava sjediće lijevo i desno od njega. Svaku autokefalnu crkvu na Saboru predstavljaće poglavar i najviše 24 arhijereja, a svaka autokefalna crkva imaće po jedan glas.

Donesena je odluka o formiranju specijalne Međupravoslavne komisije, koju će činiti jedan arhijerej i jedan savjetnik iz svake autokefalne crkve, koja će svoj rad početi u septembru ove godine, a završiti do Vaskrsa 2015. godine, objavljeno je na sajtu Ruske pravoslavne crkve.

Zadatak Komisije će biti da ispita niz dokumenata koji će biti pripremljeni za veliki Sabor, kao i po potrebi redakcija tekstova već donesenih dokumenata koji se tiču dnevnog reda velikog Sabora, kao što su pitanje kalendara, porodice, i značenje posta i njegovo poštovanje.

Odlučeno je da se u prvoj polovini 2015. godine sazove predsaborno svepravoslavno savjetovanje, sa tim da se zajedno sa svim ostalim razmotrenim dokumentima usvoji dokument o autonomiji u pravoslavnoj crkvi i načinu njenog proglašenja čiji nacrt je već sačinila Međupravoslavna pripremna komisija u decembru 2009. godine.

U slučaju da se postigne konsenzus i povodom tema autokefalnosti u pravoslavnoj crkvi i načinu njenog proglašenja, kao i temama diptiha, one će, takođe, biti predložene za razmatranje na predsabornom svepravoslavnom savjetovanju 2015. godine, a zatim i na svepravoslavnom Saboru naredne godine.

Poglavari pravoslavnih crkava su, takođe, donijeli odluku o promjeni geografskih granica episkopija osnovanih u Sjevernoj i Južnoj Americi.

U Kanadi treba da bude formirana posebna episkopija, a druge zemlje, osim SAD, biće uključene u episkopiju Južne Amerike, tako da će na američkom kontinentu djelovati tri episkopije - Kanade, SAD i Latinske Amerike.