Gradska uprava Trebinje izradila je Projekat rekonstrukcije zidina Starog grada kojim je aplicirala za sredstva iz Turske razvojne agencije (TIKA) u vrijednosti od 138.451 KM.

stari grad zidine trebinje

Ukupna vrijednost projekta je 162,884 KM, a planirano je da razluku sredstava obezbijedi Grad Trebinje.

Projektom obnove zidina Starog grada obuhvaćena je rekonstrukcija i sanacija jednog dijela zidina i LED osvjetljenje. Kompletan projekat je predat Turskoj agenciji za razvoj, a trenutno se čeka procjena projekta koja se vrši u sjedištu agencije u Ankari.

Napominjemo da je je Gradska uprava Trebinje iz svog budžeta već izdvojila 20.000 KM za sanaciju jednog dijela zidina, dužine oko 60 metara. Rekonstukcijski radovi su uz saglasnost Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskih spomenika otpočeli u drugoj polovini februara.