Doktor Dragan Sorajić podnio je ostavku na funkciju direktora Javne ustanove "Dom zdravlja" Trebinje, a Skupština i gradonačelnik još nisu imenovali novog direktora.

dom zdravlja trebinje

Video prilog: Nebojša Vukanović