Iz Centra javne bezbjednosti Trebinje pozivaju građane da ukoliko im je istekao rok važenja ličnog dokumenta (lična karta. vozačka dozvola ili putna isprava), izvrše svoju zakonsku obavezu i podnesu zahtjev za zamjenu.

izdavanje licnih dokumenata trebinje

Prema Zakonu o ličnoj karti državljana BiH, imalac lične karte dužan je da podnese nadležnom organu zahtjev za zamjenu najkasnije 15 dana prije datuma isteka važenja sadašnje, a ako to ne učini, lična karta prestaje da važi sa datumom isteka.

Ukoliko je istekao rok važenja vozačke dozvole, po Zakonu o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima BiH propisana je novčana kazna u iznosu od 30 KM za upravljanje motornim vozilom u saobraćaju sa vozačkom dozvolom kojoj je istekao rok važenja.

Podsjećamo da je najviše ličnih dokumenata (lična karta i vozačka dozvola) izdato 2004. godine i sa obzirom da je u većini slučajeva rok važenja 10 godina, ove godine ističe rok važenja.