Opozivanje javnog poziva Vlade Crne Gore za učešće na međunarodnom tenderu za davanje u dugoročni zakup lokaliteta ostrva Lastavica sa tvrđavom Mamula, i obustavljanje odlučivanja u okviru međunarodnog javnog tendera te vraćanje ovog lokaliteta na korišćenje i upravljanje Opštini Herceg-Novi, bila je tema današnje vanredne sjednice Skupštine Opštine Herceg-Novi.

skupstina opstine herceg novi rasprava o mamuli

Sjednicu su inicirala Fejsbuk grupa „Nek se čuje krik za spas Mamule“ i 16 odbornika vladajuće koalicije.

Skupština je trajala više od četiri sata i u toku same rasprave o ovoj temi došlo je do razilaženja opozicije DPS-a i SDP-a i koalicije na vlasti, ali pojavili su se i različti stavovi u samoj koaliciji. Grupa odbornika koalicije je tvrdila da nisu bili informisani o davanju ostrva u zakup, dok je drugi dio koalicije, koji predstavljaju predsjednik Dejan Mandić i njegov savjetnik za investicije Vladimir Mračević, jasno potvrdio da je tenderska procedura provedena zakonito i javno.

Mračević je u jednom svom istupu potencirao i mogućnost manipulacije političkim i javnim interesom. On je upitao one koji sada misle da treba da bude drugačije zašto nisu reagovali da se iznađe neko drugačije rješenje, jer sada je teško odrediti granicu između istinskog zalaganja za Mamulu, odnosno odrediti kao javni ili politički interes.

Odbornici DPS-a smatraju da su ponuđeni zaključci neutemeljeni u zakonu, pa samim tim i neodrživi. Tražili su da se postigne konsenzus i sačine zajednički zaključci, koji bi bili zakonski održivi. Sve drugo što bi bilo usvojeno, predstavljao bi politički pamflet, smatrali su danas odbornici DPS-a.

Dr Đuro Marić, odbornik DPS-a, istakao je da je sadašnje stanje loše i založio se da sve konsultacije treba rješavati bez podilaženja ikom pa i inicijativi grupe „Nek se čuje krik za spas Mamule“.

Predstavnik ove grupe Mirko Lazarević još jednom je apelovao na odbornike da se ne prepucavaju politički već da se nađe najbolje rješenje za ovaj problem.

Ukoliko je studija o lokaciji u nesaglasnosti sa uslovima tendera i tenderske dokumentacijie odbornici DPS-a će glasati za preispitivanje postupka tendera, a biće spremni da prihvate i preispitivanje ustavnosti studije o lokaciji. U tom smislu odbornik DPS-a Andrija Radman je predložilo da se sačini radna grupa u kojoj bi bili predstavnici partija zastupljenih u opštinskom parlamentu, a koja bi preispitala upodobljenost zaključaka sa zakonom i njihovu funkciju.

Predstavnici stranačkih klubova su se sastali, ali konsenzus nije postignut. Glasovima vladajuće koalicije zaključci dati na početku su podržani, kao i zahtjevi grupe građana.

Odbornici su jednoglasno podržali prijedlog dr Predraga Anđelića koji glasi: "Opština ostaje otvorena za dijalog u vezi statusa Mamule, te da u tom smislu budu organizovane tribine i javne rasprave, uz što veće učešće građana, a sve da bi se riješila sudbina Mamule".