Danas Crkva slavi praznik posvećen čudesnom izbavljenju Svetog apostola Petra iz tamnice, u koju je bačen po naredbi cara Iroda, 42. godine. Taj događaj je zapisao Sveti Luka u "Djelima apostolskim".

casne verige

Noću, dok je spavao okovan u verige, među dvojicom vojnika,a stražari čuvali vrata tamnice, anđeo je probudio Petra i spale su mu verige s ruku. Anđeo je izveo Petra napolje i on se pridružio apostolima.

Јedne verige su čuvane u Carigradu, a druge su prenesene u Rim, gdje i danas stoje u crkvi njima posvećenoj.

Naš narod poštuje ovaj dan, a ima i porodica, koje ga slave kao svoju krsnu slavu. U nekim krajevima se slavi dva, pa i tri dana.