Vlada Republike Srpske danas je u funkciji Skupštine akcionara dala saglasnost na odluku Nadzornog odbora Novinske agencije Republike Srpske "Srna" da za generalnog direktora imenuje Nikolu Deretića.

SRNA RS

Nadzorni odbor "Srne" je na sjednici 17. januara razmatrao zapisnik Komisije za izbor generalnog direktora "Srne" i zatražio od Vlade Republike Srpske saglasnost da imenuje Nikolu Deretića za generalnog direktora Novinske agencije Republike Srpske.

Prethodno je Komisija za izbor generalnog direktora ustanovila da Deretić ispunjava sve neophodne uslove propisane konkursom za izbor generalnog direktora Agencije.