Udruženju djece sa posebnim potrebama “Sunce nam je zajedničko” u Trebinju, uz pomoć gospođe Milke Butulije, donirana su novčana sredstva od strane kompanije iz Slovenije pod nazivom “IMSS”.

sunce nam je zajednicko

Ovom prilikom donirano je 2.500 evra. Sredstva su raspoređena tako što je na račun udruženja za potrebe dnevnog centra, prevoza i ishrane korisnika uplaćeno 1.000 evra, a trideset članova djece i omladine sa teškim psihofizičkim smetnjama je dobilo po 50,00 evra.

Udruženje “Sunce nam je zajedničko”, ovim putem želi da se zahvali gospođi Milki Butuliji, koja je bila glavna spona između donatora i udruženja.

Kompanija "IMSS" donirala je još po 100 evra za petnaestoro djece koja se liječe od drugih težih bolesti, a koja nisu korisnici Centra “Sunce nam je zajedničko”.