Danas je u Centru javne bezbjednosti Trebinje održana redovna konferencija za novinare Centra javne bezbjednosti Trebinje.

prezentacija stanja bezbjednosti za 2013 godinu cjb trebinje

Na konferenciji su zamjenik načelnika Centra Milivoje Vuković, načelnik Sektora policije Bojan Dabić i načelnik Sektora kriminalističke policije Zoran Miljanović prezentovali su izvještaj o radu Centra u 2013. godini.

„Stanje bezbjednosti na području Centra javne bezbjednosti Trebinje po svim oblastima rada je dobro. Činjenica je da je u stalnom opadanju ukupan broj krivičnih djela i prekršaja“, rekao je zamjenik načelnika Centra.

Broj krivičnih djela u odnosu na 2012. godinu je manji za oko 9%, a broj prekršaja manji za oko 10%. Ukupna rasvjetljenost krivičnih djela je oko 91%, a rasvijetljenost po nn izvršiocu oko 81%.

Vuković je dodao da je dobro stanje bezbjednosti u 2013. godini rezultat kontinuiteta rada svih organizacionih jedinica Centra, uspješna koordinacija na svim nivoima, upornost na rasvjetljavanju krivičnih djela iz ranijih godina i partnerski odnos policije i građana.

„Stanje javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja je dobro“, rekao je načelnik Sektora policije i dodao da je ukupan broj prekršaja manji u odnosu na 2012. godinu, a broj saobraćajnih nezgoda na približnom nivou kao i 2012. godine.

Načelnik Sektora kriminalističke policije Zoran Miljanović je rekao da je stanje iz oblasti kriminaliteta na području Centra najbolje od osnivanja Centra. „Krivična djela krađa, teških krađa i razbojništava su u opadanju od 5% do 40%“, istakao je načelnik Sektora kriminalističke policije.

„Iz oblasti zloupotrebe droga ukupno je dokumentovano 13 izvještaja za 15 kd protiv 59 lica. U protekloj godini provedno je pet operativnih akcija na suzbijanju krivičnih djela iz ove oblasti“, naglasio je Miljanović i dodao da se po ovoj problematici aktivnosti nastavaljaju i kao potvrdu naveo jučerašnju zaplijenu oko četiri kilograma marihuane-skanka.

Iz oblasti privrednog kriminaliteta kako je rekao načelnik Miljanović dokumentovano je 21 krivično djelo protiv 32 lica od kojih i šest kd Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja, jedno kd Zloupotreba ovlašćenja u privredi, jedno KD Nesavjesno privredno poslovanje, dva KD Pronevjera, jedno KD Nesavjestan rad u službi, jedno KD Pranje novca, jedno KD Prouzrokovanje stečaja nesavjesnim poslovanjem, jedno KD Zloupotreba u stečajnom postupku ili postupku prinudnog poravnjanja.
Izvještaji su dokumentovani protiv direktora, rukovodilaca radnih jedinica, predsjednika i članova upravnih odbora, državnih službenika i policijskih službenika.

„Iz oblasti KD Ratni zločin Tužilaštvu BiH dostavljeno je pet Izvještaja o počinjenom krivičnom djelu i u ovoj godini nastavljene su aktivnosti na dokumentovanju djela iz ove oblasti “, rekao je načelnik Centra.