Gradski odbor SNSD-a Trebinje upozorio je da građani Trebinja u 2014. godinu ulaze sa velikom neizvjesnošću, jer su uvedeni novi nameti, te dodatno opterećenje privredi i to povećanjem komunalne takse i komunalnih naknada.

snsd go trebinje

U saopštenju trebinjskog SNSD-a navodi se da su ovakve odluke u potpunoj suprotnosti sa nastojanjima koja su definisana u dokumentu "Ekonomska politika za 2014. godinu", koju su usvojile i provode Vlada i Narodna skupština Republike Srpske.

Iz SNSD-a su ukazali na niz propusta gradske vlasti, kao i na nebrigu prema građanima, navodeći kao primjer veliko finansijsko opterećenje u ovoj godini, koje se ogleda i u povećanjem poreza na nepokretnosti od 2,5 puta.

"To znači da je prosječno godišnje opterećenje poreskog obveznika u Trebinju, prema do sada važećoj stopi od 0,1 odsto iznosilo 35 KM, a povećanjem od 2,5 puta to će biti 87,50 KM", navodi se u saopštenju koje je potpisao predsjednik Kluba odbornika SNSD-a Marko Mitrović.

Govoreći o nekim od važnijih odluka gradske vlasti u protekloj godini za koje kažu da "nisu za pohvalu i da dovode do rasipništva", u SNSD-u ističu usvajanje budžeta od 23.950.000 KM sa "očigledno nerealno visokim prihodima" koji se, kako kažu, planiraju paušalno – na osnovu najava određenih investitora o investicionim ulaganjima.

"Jedini razlog `friziranih` prihoda jeste da uprate planirane rashode, jer su sredstva za bruto plate i naknade planirana u iznosu od 8.450.530 KM, što čini čak 47,32 odsto ukupnih tekućih rashoda", dodaje se u saopštenju SNSD-a Trebinje i ističe da ova činjenica dovoljno govori o jasnoj namjeri trošenja budžetskih sredstava, odnosno da je budžet očigledno potrošački, a nikako razvojni i socijalni.

U SNSD-u smatraju da je gradonačelnik Trebinja Slavko Vučurević, da bi se dodvorio građanima, ograničio visinu plata gradskih funkcionera u 2014. godini i to tako što ih je umanjio za 20 odsto pod, kako kažu, pod pritiskom javnosti iako zvanični predlagači nisu znali da odgovore na pitanja koliki se time postižu finansijski efekti.

"Iako je Klub odbornika SNSD-a ukazivao na neprincipijelnosti kao i na nedosljednosti kod usvajanja rebalansa plana poslovanja za 2013. godinu, ako ni zbog čega drugog zbog nepotrebne prodaje poslovnih prostora kao i niske ostvarene cijene, skupštinska većina je zanemarila takve primjedbe i usvojila rebalans budžeta za 2013. godinu“, podsjeća se u saopštenju Gradskog odbora SNSD-a.