Od ukupno 850 preduzeća u RS u kojima su otvoreni stečajni postupci, revitalizovano je samo njih 78, a okončanje stečaja koji se vode u još oko 20 preduzeća može se očekivati za godinu.

stecaj u novo doba predstavlja propast preduzeca

U isto vrijeme, stečajni upravnici primali su platu od 1.200 do 2.400 KM mjesečno. Potpredsjednik Udruženja stečajnih upravnika RS Dušan Kovačević ističe da je teško naći firmu koju je moguće reorganizovati.

- Stečajevi namjerno nisu pokretani na vrijeme, čime su firme umrtvljene. Reorganizacija je pokušavana onda kad je sve opljačkano. Tajkuni su diktirali pojedinim direktorima način rada. Otjerani su stručni ljudi, a dovođeni oni koji su obezvrijedili imovinu stečajnog dužnika - kaže Kovačević.

On dodaje da niko ne govori o uzrocima koji su doveli do toga, nego da se samo spominju posljedice. Ističe da su stečajni postupci najbrže završeni u preduzećima u kojima je sačuvana imovina i gdje je na vrijeme pokrenut stečaj.

Izvršni direktor Udruženja ekonomista RS SWOT Saša Grabovac kaže da je činjenica da su stečajni postupci pokretani onda kad je već bilo kasno.

- Nadam se da će biti sprovedena reforma kompletnog stečajnog postupka. Tada će se znati da li treba da pojedina preduzeća ostanu na tržištu ili treba da se od njihove stečajne mase namire povjerioci. Time bi i dosadašnja regulativa bila adekvatno poštovana - kaže Grabovac.