Na današnji dan 1995. godine u Parizu je potpisan Opšti okvirni sporazum za mir u BiH, poznatiji kao Dejtonski mirovni sporazum, kojim je formulisano da je BiH sastavljena od dva konstitutivna entiteta - Republike Srpske i Federacije BiH. Godišnjica parafiranja Dejtonskog sporazuma

Ovim sporazumom je okončan građanski rat, do kojeg je došlo nakon razbijanja nekadašnje Jugoslavije i secesije nekih njenih republika. Dejtonski mirovni sporazum parafiran je prethodno u bazi "Rajt-Peterson" kod Dejtona, u američkoj državi Ohajo.

Sporazumom je precizirano ustavno uređenje BiH kao složene zajednice, sastavljene od Republike Srpske i Federacije BiH, te tri konstitutivna naroda.

Dejtonski sporazum, potpisan u Parizu, gdje su učestvovale sve svjetske sile, kao i predstavnici tri strane u BiH, te zemalja regiona, dao je najveća ovlaštenja entitetima - Republici Srpskoj i Federaciji BiH - i naznačio precizno nekoliko osnovnih ovlaštenja za nivo zajedničkih organa.

Dejtonski sporazum je ozvaničio Republiku Srpsku i na međunarodnom planu, kao konstitutivni dio BiH, potvrđujući njena široka ovlaštenja u zakonodavnoj, sudskoj i izvršnoj vlasti.