Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske želi da sagleda probleme u oblasti kulture, identifikuje prioritete i dođe do zaključka na osnovu koga bi bila urađena analiza koja će poslužiti prilikom izrade strateških dokumenata u oblasti kulture, rečeo je na okruglom stolu u Trebinju.

okrugli sto likovna umjetnost muzej hercegovine trebinje

Načelnik Odjeljenja za savremeno stvaralaštvo i kreativne industrije u resornom ministarstvu Danijela Pavlović rekla je da Ministarstvo već mjesec dana organizuje okrugle stolove o stanju u oblasti kulture širom Srpske i da učesnike želi da upozna sa programom EU "Kreativna Evropa", koji će biti realizovani od 2014. do 2020. godine i čiji je fond 1,46 milijardi evra.

"Ovim programom kultura je prepoznata kao glavni pokretač ekonomskog rada i zapošljavanja, a otvoren je prostor i za kulturu Republike Srpske", istakla je Pavićeva na okruglom stolu o likovnoj umjetnosti u Srpskoj.

Pavlovićeva je izrazila nadu da će kulturni stvaraoci, ustanove, institucije i udruženja iz oblasti likovne umjetnosti aplicirati prema fondovima i na taj način obezbijediti dodatna sredstva za svoje potrebe.

Ona je dodala da je obaveza Ministarstva da te projekte prepozna i pruži institucionalnu pomoć i podršku.

Osvrćući se na uočene probleme u oblasti kulture, Pavićeva je rekla da su oni jedinstveni u cijeloj Republici Srpskoj.

Nina Lojević-Milinić, predsjednik Udruženja likovnih umjetnika istočne Hercegovine "Milorad Ćorović", kaže da od Ministarstva prosvjete u kulture Srpske očekuju da ih podrži prilikom organizovanja izložbi u zemlji i inostranstvu.

Ona je navela da je okrugli sto prilika da umjetnici razgovaraju sa predstavnicima Ministarstva i da se, između ostalog, informišu da li postoje neki konkursi na koje mogu da apliciraju i da ukažu na svoje potrebe, s obzirom da su osnovani tek početkom ove godine.

U radu okruglog stola, osim predstavnika Ministarstva, učestvovali su i predstavnici institucija i udruženja iz oblasti likovne umjetnosti, kao i samostalni stvaraoci koji su pozvani da iskažu svoje prijedloge, sugestije i inicijative koje bi doprinijele poboljšanju i unapređenju stanja u ovoj oblasti u Srpskoj.