Evropska federacija turističkih novinara i „INTERSTAS“, 7. novembra  u Solinu, u  Dalmaciji, organizuju  prigodnu svečanost  na kojoj  će biti uručeno  visoko međunarodno priznanje  prvom čovjeku hercegnovske opštine Dejanu Mandiću i Turističkoj organizaciji ovog grada.

herceg novi

Mandić treba da primi „POVELJU FEST“, a Turistička organizacija Herceg Novog „ZLATNI INTERSTAS“ koju dobijaju  pojedinci i turističke organizacije za izuzetan doprinos u razvoju turizma  i razumijevanja među narodima i zemljama. Povjreništvo Evropske federacije turističkih novinara sa sjedištem u Rimu -F.E.S.T., za ova priznanja predložilo je ljetos hercegnovskog gradonačelnika i Turističku organizaciju Herceg Novog sa obrazloženjem “da su dali izuzetan doprinos razvoju turizma”. Ove prestižne međunarodne nagrade već se više godina dodjeljuju  pojedincima, preduzećima, turističkim organizacijama i gradovima jugoistočne Evrope.

„U nominaciji za „POVELJU F.E.S.T.“ i „ZLATNOG  INTERSTASA“  TO Herceg Novi  se obrazlaže Mandićevim  ličnim, stručnim i organizacijskim sposobnostima, te angažmanom na ukupnosti unapređenja i razvoja turizma grada Herceg Novog. „Uz organizaciju brojnih gradskih turističkih, kulturnih i sportskih priredbi, zapažen je vrlo kvalitetan nastup i turistička prezentacija Herceg Novog na turističkim sajmovima i međunarodnim manifestacijama izvan Crne Gore. Kreativnim spajanjem bogate istorijske, kulturološke i graditeljske baštine, te arhitektonsko - urbana valorizacija Starog grada, tradicijskih vrijednosti i običaja, božanska ljepota predjela, etno, gastro i drugi potencijali, sjajno povezuju prošlost i sadašnjost sa savremenošću, a na međunarodnom planu sve to uspješno prezentuje Turistička organizacija Herceg Novog“, navodi se u obrazloženju.

„Uz  aktivnu potporu  lično Vas i gradske uprave Herceg Novog Vi  ne samo što podstičete razvoj turizma grada cvijeća i prirodne ljepote - Herceg Novog, već time značajno doprinosite prepoznatljivosti turističkog proizvoda Vaše zemlje u svijetu. Ocjena je da time vrlo aktivno doprinosite i ukupnoj međunarodnoj turističkoj razmjeni, a tako i boljem razumijevanju među narodima i zemljama. To je i temeljni cilj naše manifestacije, a što podržava i F.E.S.T.“, dodaje se u obrazloženju odluke da ove prestižne nagrade idu ove godine u Herceg Novi.

Nagrade se dodjeljuju u okviru tri međunarodne priredbe i to: 20. INTERSTAS, 16. ITF 'CRO (International Tourfilm Festival) i 12. KEA/EFE-CRO (Takmičenje hrvatskih gradova i mjesta za „Zlatni cvijet Evrope“).

Nagrade će predsjedniku Mandiću i Bogdanu Kočetanoviću, direktoru TO, biti uručene na završnoj manifestaciji koja u Solinu počinje sutra  i traje do 8. novembra, a pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske Iva Josipovića.