Grupa bivših radnika mostarskog „Aluminijuma“ srpske nacionalnosti namjerava da pokrene sudski postupak protiv tog preduzeća jer, kako tvrde, „uopšte nisu uključeni u podjelu državnog kapitala“!

aluminij mostar srbi dionice

Kažu da u 44 odsto dionica koliko po vlasničkoj strukturi pripada bivšim i sadašnjim radnicima, „nijedna nije predviđena za Srbe“. Pošto ih je i sindikat iznevjerio odlučili su da svoja prava potraže sudskim putem.

- Obavljena je kriminalna podjela dionica bez Srba pod izgovorom da su granatirali firmu tokom posljednjeg rata - kaže mr Milan Jovičić, bivši radnik „Aluminijuma“ i ugledni Mostarac.

Takav postupak, po njemu, „jasno ukazuje da nema ravnopravnosti za Srbe u gradu na Neretvi i Federaciji BiH.“

Ističe da je Registar vrijednosnih papira FBiH „izvršio verifikaciju dioničara i otvorio tržište za prodaju tih akcija“, pa je jedino preostalo da se pokrene sudski postupak. Jovičić je zbog toga već angažovao jednu eminentnu advokatsku kancelariju iz Sarajeva.

Inače, u mostarskom „Aluminijumu“ je prije rata radilo oko 700 radnika srpske nacionalnosti. Jovičić ih je pozvao da se prijave kontakt osobama u istočnohercegovačkim mjestima i daju svoje mišljenje o novonastaloj situaciji.