U Bileći je, 24. septembra 2013. godine, u prostorijama Skupštine Opštine Bileća, održana radionica „Prezentacija smjernica za postupanje u slučaju nasilja nad djecom u BiH“.

radionica nasilje nad djecom

Radionica je održana u sklopu projekta „Unaprijeđenje identifikacije i upućivanja slučajeva nasilja nad djecom“ koji podržava Evropska unija i UNICEF BiH, a u radionici su učestvovali predstavnici Savjeta učenika i Savjeta roditelja iz obrazovnih ustanova, predstavnici Komisije za unaprijeđenje dječije zaštite i socijalne inkluzije opštine Bileća, kao i predstavnici zdravstvenih ustanova, Centra za socijalni rad i policije.

 

Cilj ovog projekta jeste buđenje svijesti mlađih naraštaja kao i roditelja o problemu nasilja nad djecom u našoj sredini, ali i u regonu. Takođe, učesnici ove radionice su imali priliku da se upoznaju sa svim vidovima nasilja, kao i kako da spriječe nasilje, a poseban akcenat stavljen je na međuvršnjačko nasilje i nasilje preko interneta, koje su učenici i roditelji prepoznali kao problem u našoj sredini.

Bileća je jedna od 10 ciljanih opština iz BiH koja je učestvovala u ovom projektu. U ovom projektu od velikog značaja, takođe su učestvovale i opštine: Kotor Varoš, Laktaši, Novi Grad, Novi Travnik, Posušje, Sanski Most, Stolac, Tešanj i Višegrad.