Čak 90 odsto samohranih roditelja u RS ne prima redovno alimentaciju, podaci su Udruženja samohranih roditelja "Ponos".

alimentacija republika srpska

Podaci do kojih su došli ovo udruženje i Helsinški parlament građana Banjaluka govore da je u RS evidentirano ukupno 36.925 djece čiji roditelji nemaju dovoljno prihoda da ih izdržavaju.

Dijana Miljatović, predsjednica Udruženja "Ponos", istakla je da svega 10 odsto članova Udruženja, među kojima ima i 45 očeva, redovno prima alimentaciju.

"Oko 150 porodica u našoj organizaciji su socijalno ugrožene, bez mogućnosti da zadovolje osnovne potrebe, a njih 50 nalazi se ispod ivice gladi", istakla je Miljatovićeva.

Ona je navela da je većina samohranih porodica bez posla i bez ikakvih prihoda te da se grčevito bore za puko preživljavanje.

Dragana Dardić, izvršna direktorka Helsinškog parlamenta građana Banjaluka, kazala je da samohrani roditelji imaju ogroman problem jer Porodični zakon RS ne prepoznaje termin "samohrani roditelj", zbog čega ne mogu ostvariti razna druga prava.

"Mi smo zajedno s Udruženjem 'Ponos' pokrenuli inicijativu prema Ministarstvu pravde RS da u RS bude osnovan alimentacioni fond, koji bi isplaćivao redovno alimentaciju roditeljima, a predložili smo i nekoliko modela finansiranja. Na primjer, moglo bi se urediti da jedan dio sadašnjih poreza na dohodak ide u ove svrhe ili na primjer da roditeljima koji redovno ne isplaćuju alimenatciju bude onemogućeno dobijanje ličnih dokumenata, kao što je to već uređeno u nekim evropskim zemljama", pojasnila je Dardićeva.

Ona je navela da je BiH i dalje zemlja koja nema budžet za djecu ni na jednom nivou vlasti i da se na socijalnu zaštitu troši oko 14 odsto BDP-a, dok prosjek u EU iznosi čak 19 odsto.

"Potrebno je promijeniti zakon kojim je definisano da će iznos alimentacije biti određivan na osnovu zajamčenog ličnog dohotka, što je ostalo još iz prošlog SFRJ sistema. Visinu alimentacije treba uskladiti s rastom životnih troškova, kako korisnici izdržavanja ne bi došli u situaciju da iznos alimentacije ima samo simbolički značaj", istakla je Dardićeva.

Posljednji podaci Gender centra Vlade RS govore da godišnje u svim osnovnim sudovima bude evidentirano oko 56 započetih i završenih krivičnih postupaka zbog izbjegavanja izdržavanja djece, a od tog broja izrečene su samo dvije zatvorske kazne i 12 uslovnih osuda.

Vesna Popović, portparol Ombudsmana za djecu RS, kazala je da roditelji ističu da problem neplaćanja alimentacije ne znači samo uskraćivanje djetetu sredstava za život, već da im otežava i ostvarivanje drugih prava.

"Radi se o tome da se dosuđena alimentacija uzima kao naplaćena bez obzira na dokaze da do isplate nije došlo, tako da alimentaciju godinama imaju na papiru, ali ne i u realnosti", kazala je Popovićeva.

Ona je istakla da je neplaćanje alimentacije nasilje nad djetetom jer ugrožava djetetov razvoj i odrastanje i dovodi ga u stanje socijalne potrebe, i onda kada ono to ni po jednom osnovu ne bi trebalo da bude.

"Broj djece koja u sudskom postupku moraju tražiti svoje izdržavanje povećava se s porastom broja razvoda brakova i, dodatno, porastom broja onih koji to ne učine sporazumno", navela je Popovićeva.

Ona je istakla da roditelji zaboravljaju da razvodom braka ne prestaju biti roditelji i zaboravljaju da je odluka o razvodu njihova odluka koju djeca ne žele i na koju ne mogu uticati, a posljedice vrlo često snose mališani.

U Ministarstvu pravde RS juče nismo uspjeli dobiti informaciju da li su pokrenute neke aktivnosti na osnivanju alimentacionog fonda jer je bio neradni dan.