Od strane ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, najavljeni su radovi na rekonstrukciji dalekovoda 10 kv Klobuk-Aranđelovo, te će bez napajanja električnom energijom biti potrošači čija se trafo-područja napajaju električnom energijom preko navedenog dalekovoda, dana 13.09.2013. godine u vremenu od 08.00 do 14.00 sati.

sela bez struje

Molimo potrošače da imaju razumijevanje za navedeno beznaponsko stanje.

Operativni centar Grada Trebinja
Besplatan info telefon: 121