"Elektroprivreda RS" (ERS) ulazi u investicioni projekat održavanja, modernizacije i proširenja distributivne elektromreže, koji planiraju finansirati kreditom Evropske investicione banke (EIB) u iznosu od 25 miliona evra, pišu "Nezavisne novine".

elektroprivreda rs

Nakon što je Savjet ministara BiH imenovao delegaciju za vođenje pregovora sa EIB-om, u Upravi ERS su precizirali da kreditom treba da bude finansirana izgradnja i rekonstrukcija elektrodistributivnih objekata na srednjem i niskom naponu.

Kako navode, cilj realizacije projekata je stvaranje tehničkih pretpostavki za sigurno i kvalitetno snabdijevanje potrošača u RS na način kako se to zahtijeva Opštim uslovima za isporuku i snabdijevanje električnom energijom te distributivnim mrežnim pravilima koja uređuju pogon i način vođenja elektrodistributivne mreže u elektroenergetskom sistemu.

Predviđa se da će EIB isplatiti kredit u najviše pet tranši u pojedinačnim iznosima od najmanje pet miliona evra. Otplata kredita je 25 godina, uključujući četiri godine grejs perioda, uz kamatu koja će biti dogovarana prije isplate tranši, piše isti izvor.

Milorad Živković, direktor Direkcije za implementaciju projekata u ERS, kazao je da su za kreditna sredstva aplicirala tri elektrodistributivna preduzeća - "Elektrokrajina" Banjaluka, "Elektrobijeljina" i "Elektrodistribucija Pale".

"Ostala dva preduzeća ("Elektrodoboj" i "Elektrohercegovina") nisu participirala sa zahtjevima za kredit, smatrajući da će navedene obaveze moći realizovati iz vlastitih sredstava", napominje Živković za "Nezavisne"

Ističe da će navedena investicija, u projektu čije okončanje se planira do kraja 2016. godine, doprinijeti smanjenju distributivnih gubitaka koji su za prvih sedam mjeseci ove godine na nivou sistema prosječno iznosili 13,67 odsto.