Dvije pune godine od svog osnivanja fondacija „Sveti Vukašin“ uspješno je ispunjavala predviđeni cilj, isplaćujući materinski dodatak za treće, četvrto i svako sljedeće rođeno dijete majkama na području Zahumsko-hercegovačke i primorske eparhije i opštine Kalinovik (isplaćeno 482.416,93 KM za 224 korisnika).

dani hercegovine

U posljednje vrijeme fondacija se susreće sa nedovoljnim prilivom sredstava od stalnih donatora.

Opštine istočno-hercegovačke regije su se obavezale na izdvajanja za fondaciju u iznosu od 0,03% od svojih budžeta. U toku ove godine opštine su uplatile oko 20 %, a Grad Trebinje ništa od obećanog. Imajući razumijevanja za finansijske teškoće sa kojima se susreću istočnohercegovačke opštine i svi drugi donatori fondacije, fondacija će fokusirati svoj rad na demografski najugoženija područja naše eparhije, odnosno na dijelove naše eparhije koji se nalaze na području Hrvatske, Federacije BiH i na opštinu Kalinovik.

Preliminarni uvid u statistiku ukazuje da je u toku dvogodišnjeg rada fondacije porastao broj novorođene djece koja se po redu rođenja ubrajaju u okvir djelovanja fondacije, dok je broj djece koja su prvo i drugo po redu rođenja u padu, što je posljedica malog broja zaključenih brakova.

Uprava fondacije „Sveti Vukašin“ preporučuje i nudi pomoć za osnivanje ovakvih fondova svima koji su u mogućnosti da se bave ovim vidom poboljšanja demografske slike našeg naroda i koji aktivnosti ove vrste smatraju važnim, a naročito nadležnim ministarstvima i lokalnim upravama.