Ministarstvo turizma i trgovine Republike Srpske, odnosno Komisija za koncesije RS-a, raspisala je javni poziv za dodjelu koncesije za korišćenje područja Bilećkog jezera za izgradnju turističko-sportsko-rekreativnog kompleksa "Bileća Grad Jezero".

bilecko jezero

Parcele su pobliže označene u Studiji ekonomske opravdanosti za dodjelu koncesije i u pratećoj dokumentaciji uz Studiju.

Lokacija obuhvata, kako je navedeno u javnom pozivu, područje oko Bilećkog jezera, i to: lokaciju "Marina Bileća" ukupne površine 54. 398 m2, lokaciju "Drakuljica-Kastel" ukupne površine 685.790 m2, lokaciju "Sportsko selo Orah", ukupne površine 2.034.246 m2, lokaciju "Ribarsko selo Vidikovac ukupne površine 1.093.692 m2, lokaciju "Etno selo Miruše" ukupne površine 2.024.919 m2 i lokaciju "Kamp Panik" ukupne površine 1.719.960 m2.

Koncesija će se dodijeliti na period do 30 godina računajući od dana zaključivanja Ugovora o koncesiji navodi se u pozivu.

Najniži iznos jednokratne naknade za pravo korišćenja, koji se očekuje od investitora, a koja se uplaćuje prilikom potpisivanja ugovora o koncesiji, je 31.500 KM.

Rok za dostavljanje ponuda je 45 dana od dana objavljivanja javnog poziva u "Službenom glasniku Republike Srpske".