Sindikalne organizacije rudnika i termoelektrana Gacko i Ugljevik ubuduće će, na osnovu nove potpisane platforme, zajednički djelovati u rješavanju problema dvije kompanije, odlučeno je u Gacku na sastanku sindikalnih organizacija ova dva elektroenergetska preduzeća.

TE Gacko

U protokolu o saradnji koji su potpisali čelnici ovih organizacija se navodi da će se saradnja ogledati u koordinisanom radu i zajedničkoj sindikalnoj borbi s ciljem zaštite prava radnika, očuvanja postojećih elektroenergetskih kapaciteta i rješavanju bitnih pitanja iz ove oblasti.

"Smatrajući da je jedinstvo sindikata i udruživanje na nivou Sindikata Elektroprivrede Republike Srpske i Sindikata udruženih radnika energetike važan segment borbe za očuvanje prirodnih resursa i razvoj elektroprivrede kao stuba razvoja Republike Srpske, potpisnici platforme pružiće podršku svim onima koji se budu susretali sa sličnim problemima", navodi se u dokumentu.