Investitori na Ivanici ulaze u parcele kako bi izgradili vile s pogledom na more i Župu dubrovačku, prenosi “Slobodna Dalmacija”.

vila bih hrvatska ivanica

I dok se neki pridržavaju zakonskih propisa, oni grade uza samu granicu.

- Uvjereni smo da ulaze u parcele na području BiH, ali ni jedna služba ne reaguje zbog gradnje vila iznad samog graničnog prelaza, kojih je svake godine sve više. Za jednu se vilu zna da su joj balkon i bazen u Hrvatskoj. Granica bi trebala ići sredinom brda, ali oni svako brdo poravnaju kako bi imali što bolji pogled na more i Župu dubrovačku − kažu nezadovoljni mještani Donjeg Brgata koji su pozvali nadležne institucije kako bi utvrdili da zgrade prelaze na njihovo zemljište.

Prvi put reagovali su 2007. godine te je tada međudržavna komisija utvrdila da se najbliži objekt nalazio samo jedan metar od granice, iako bi po propisima − kojih se drži samo Hrvatska − trebao biti udaljen 100 metara ako ometa bezbjednost i preglednost državne granice.

Osim vila iznad graničnog prijelaza, problematično je i zemljište na ulazu u Ivanicu.

Metar od granične linije

Naime, ondje je investitor već poravnao zemljište kako bi počeo gradnju kuće.

To je uznemirilo stanovnike Brgata, koji kažu da dio zemljišta pripada njima pa ih je to dodatno potaklo da se pobune, a razmišljaju i o potpisivanju peticije.

Policijska uprava reagovala je 2007. godine i tada, prema njihovim provjerama, ni jedan objekat nije ušao u Hrvatsku.

− S pojavom prvih gradilišta na Ivanici tokom 2007. godine, Policijska uprava dubrovačko-neretvanska zatražila je da međudržavna komisija obavi terenske provjere i utvrdi da li je došlo do povrede državne granice. Terenskim provjerama utvrđeno je da je najbliži objekat na teritoriji BiH udaljen samo jedan metar od državne granice, čime nije došlo do povrede državne granice − saopštili su iz Ministarstva unutrašnjih poslova.
Tim provjerama takođe je utvrđeno da su svi građevinski radovi u skladu s prostornim planovima nadležne opštine u BiH.

Međutim, treba navesti da je objekat najbliži granici prije nekoliko godina dobio balkon i bazen pa je zbog toga i nastala “reklama” − “Vila u BiH, balkon u Hrvatskoj”.

O gradnji uz graničnu crtu pitali smo i Državnu geodetsku upravu.

− Niko nam se od mještana Gornjeg i Donjeg Brgata u Župi dubrovačkoj nije obratio. Ako se od Državne geodetske uprave zatraži provjera, učiniće sve u zakonskim okvirima – rekli su.

Uskoro nove provjere?

Za provjeru je potrebna tehnička dokumentacija o području, kao i podaci iz katastarske evidencije, broj katastarske ili više katastarskih čestica − ističu u Državnoj geodetskoj upravi. Načelnik opštine Župa dubrovačka Silvio Nardeli potvrdio nam je da su na inicijativu mještana 2007. godine zatražili od MUP-a provjeru gradnje na Ivanici, a najavio je mogućnost i novog utvrđivanja ako za to bude potrebe.

Prije šest godina nije bilo ni približno vila koliko ih je danas.

Vile iznad graničnog prelaza grade se sve više prema Hrvatskoj. Unatoč tome što se mještani svake godine bune, ništa se ne mijenja, jedino što je stalno novo su vile, kojih je iz godine u godinu sve više.

Neke gledaju prema Župi dubrovačkoj, a neke prema Rijeci dubrovačkoj, a investitoru je najvažnije da imaju pogled kako bi privlačili turiste koji ih iznajmljuju zbog velikih razlika u cijeni noćenja između Ivanice i Dubrovnika.

Gradnja 100 metara od granične linije

U skladu sa Zakonom o nadzoru državne granice, nosilac izrade prostornih planova za prostor koji seže 100 metara od granične linije, radi opšte bezbjednosti i preglednosti granice, dužan je pribaviti mišljenje MUP-a.

Propisano je i da se lokacijska dozvola, građevinska dozvola ili drugi akt kojim se dopušta građenje, ne može izdati za građenje u području 100 metara od granične crte ako bi građevina u tom području ometala obavljanje poslova nadzora državne granice i ako je to protivno odredbama međunarodnog ugovora.