Mještani Biograda dali su saglasnost da počne izgradnja pristupnih puteva, vodovoda i dalekovoda za potrebe HE „Dabar“ bez provođenja prethodne eksproprijacije zemljišta.

biograd pristupni putevi nevesinje he dabar

Ovo je dogovoreno na današnjem sastanku u Džinovoj Mahali predstavnika HE „Dabar“ i članova udruženja „Zalomka“ koje zastupa interese mještana.

Izvršni direktor za tehnička pitanja u HE „Dabar“ Tihomir Milutinović rekao je da se na ovaj način ubrzavaju pripremne radnje naglašavajući da bi investitor već za desetak dana mogao početi izgradnju prisupnih puteva u Biogradu. Prije toga će posebno formirana komisija u kojoj će biti vještaci građevinske, poljoprivredne i šumarske struke sa vlasnicima privatnih posjeda uvrditi činjenično stanje na trasi puta.

Milutinović je rekao da su na sugestije udruženja „Zalomka“ ispravljene neke greške u projektnoj dokumentaciji i napravljena mnogo bolja rješenja.

– Paralelno sa pristupnim putevima radiće se i vodovod, dalekovod i trafostanice za dvostrano napajanje strujom, a napravljeno je i idejno rješenje za izmještanje mjesnog grobnja na drugu lokaciju – istakao je Milutinović.

Predsjednik Udruženja „Zalomka“ Miroslav Mučibabić kaže da je svim stanovnicima Biograda u interesu da dobije potrebnu infrastrukturu, ali je upozorio da ljudi koji daju svoju imovinu moraju biti adekvatno obeštećeni.

- Prihvatili smo da počnu radovi bez prethodne eksproprijacije, a kada i to dođe na red tražićemo korektnu nagodbu i realnu cijenu - istakao je Mučibabić.

Nakon današnjeg sastanka i Biograd bi, nakon Bežđeđa i Zovog Dola, mogao postati veliko gradilište.