Savjet ministara BiH danas je jednoglasno utvrdio Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o jedinstvenom matičnom broju, koji će biti upućen u hitnu parlamentarnu proceduru, kako bi se sistematski riješilo pitanje izdavanja matičnih brojeva, prenose agencije.

usvojen prijedlog zakona o jmb

Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Vjekoslav Bevanda izrazio je očekivanje da će Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o jedinstvenom matičnom broju biti usvojen u parlamentu BiH.

On je u pauzi sjednice Savjeta ministara rekao novinarima u Sarajevu da je ova odluka donesena jednoglasno, nakon čega je proslijeđena Kolegijumu Predstavničkog doma parlamenta BiH, kako bi bila uvrštena u dnevni red sutrašnje sjednice.

Bevanda je potvrdio da je prijedlogom ovog zakona predviđeno devet registracionih područja, i to tri u Republici Srpskoj, jedan u Brčko distriktu i pet u Federaciji BiH.

Prijedlogom zakona o izmjeni i dopuni Zakona o jedinstvenom matičnom broju definisano je da jedinstveni matični brojevi izdati po dosadašnjim propisima ne podliježu promjeni, saopšteno je iz Savjeta ministara BiH.

Savjet ministara BiH danas je jednoglasno utvrdio prijedloge zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu BiH, Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH i Zakona o putnim ispravama BiH, koje će uputiti u hitnu parlamentranu proceduru.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu BiH utvrđen je s ciljem implementacije Odluke Ustavnog suda BiH i u određenim slučajevima olakšavanja sticanja državljanstva BiH u skladu sa Evropskom konvencijom o državljanstvu.

Dopunama zakona precizirano je da dijete koje je rođeno u inostranstvu, a čiji je jedan roditelj bio državljanin BiH u trenutku njegovog rođenja, stiče državljanstvo BiH porijeklom, pod uslovom da do navršene 23 godine starosti podnese prijavu nadležnom tijelu BiH.

Prema izmjenama, boravak u BiH kao uslov za sticanje državljanstva BiH naturalizacijom sa dosadašnjih 13 godina smanjuje se na osam godina.

Istovremeno, osobama kojima je državljanstvo BiH prestalo odricanjem, otpustom ili po sili zakona, omogućava se dobijanje državljanstva BiH ako imaju odobreni privremeni boravak na teritoriju BiH najmanje posljednju godinu prije podnošenja zahtjeva ili stalni boravak.

Ova izmjena važna je posebno zbog činjenice da BiH, zbog odbijanja drugih država, nikada nije zaključila ugovore o dvojnom državljanstvu sa značajnim brojem država u kojima živi veliki broj građana BiH.

Takođe, brisan je član 18. osnovnog zakona o gubitku državljanstva po sili zakona sticanjem državljanstva druge države, kako bi se otklonila opasnost za državljane BiH koji su stekli ili stiču državljanstvo druge države.

Kako bi se onemogućilo da državljanstvo BiH dobiju kriminalci, ratni zločinci ili teroristi, dopunama Zakona propisano je da stranac za dobijanje državljanstva mora predočiti dokaze da se protiv njega ne vodi krivični postupak, osim u slučajevima kada se taj dokaz ne može razumno zahtijevati /na primjer apatridi/, da ne predstavlja prijetnju po bezbjednost BiH, da ima osiguran izvor prihoda za vlastito izdržavanje, da je izmirio sve poreske, odnosno finansijske obaveze, da mora potpisati izjavu da prihvata ustavni poredak BiH, te da ima važeću garanciju o sticanju državljanstva.

Ministarstvo civilnih poslova BiH dostaviće ovaj prijedlog zakona Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po hitnoj zakonodavnoj proceduri.

Izmjenama Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH poboljšava se osnovni zakon, uvode u praktičnu primjenu propisi u vezi sa elektronskim potpisom, te preciziraju uslovi za prijavu i odjavu prebivališta radi unapređenja sigurnosti ličnih dokumenata.

Prema izmjenama ovog zakona, državljani BiH mogu prijaviti, odnosno odjaviti prebivalište ili boravište i adresu stanovanja elektronskim putem kod nadležnih tijela, i to sigurnim elektronskim potpisom ovjerenim kvalifikovanom potvrdom.

Izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama precizira se novi rok važenja pasoša od deset godina, te uvodi mogućnost podnošenja zahtjeva za izdavanje putne isprave putem mobilne stanice osobi kojoj je zbog starosti ili bolesti ograničeno kretanje.

Novim zakonskim rješenjem unapređuje se zaštita ličnih podataka i definiše izgled pasoša za izbjeglice i apatride, te omogućava izdavanje putne isprave raseljenim osobama po mjestu boravka.