U Republici Srpskoj danas je počela isplata junskih penzija za 240.800 korisnika, od čega je 42.177 penzionera sa prebivalištem van Republike, saopšteno je iz Fonda za penzijsko-invalidsko osiguranje Republike Srpske.

penzioneri penzije isplata

U odnosu na maj, broj korisnika veći je 420 penzionera, a od početka godine u Srpskoj je 2.224 penzionera više.

Za isplatu penzije za juni potrebno je 72,8 miliona KM u neto iznosu, odnosno 74 miliona KM u bruto iznosu.

Prihod po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u junu je 56,3 miliona KM, a iz budžeta Republike Srpske Fondu PIO je doznačeno 13 miliona KM.

Prosječna penzija je 314,52 KM i predstavlja 39,5 odsto prosječne plate u Republici.

Najniža penzija sa minimalnim stažom od 15 godina je 160,41 KM, a najviša penzija u Srpskoj je 1.598 KM.

Zbog nedostavljanja potvrde o životu penzija je obustavljena za 1.104 korisnika, zbog nedostavljanja jedinstvenog matičnog broja privremeno je isključen 21 korisnik, 58 penzija je obustavljeno zbog nedostavljanja školske potvrde za djecu i 243 za studente.

U strukturi po vrstama prava, starosne penzije u Republici Srpskoj čine 50,9 odsto, porodične 31,79 odsto, a invalidske 17,16 odsto.

Za 357 korisnika u Srpskoj isplaćena je naknada za tjelesno oštećenje i naknada za tuđu pomoć i njegu.